top of page

UIT Moerdijk

Uit Agenda Moerdijk onderdeel van Welkom in Zevenbergen

Disclaimer

Algemeen

De informatie op deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en onderhouden. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat de verstrekte informatie volledig, juist en up-to-date is. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Wijzigingen

De inhoud van deze website, inclusief de aangeboden evenementen en activiteiten, kan zonder aankondiging of kennisgeving worden gewijzigd. Wij streven ernaar om de informatie zo actueel mogelijk te houden, maar kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele onvolledigheden of fouten.

Externe links

Deze website bevat mogelijk links naar externe websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of letsel als gevolg van het gebruik van deze externe links.

Aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van deze website of enige informatie die via deze website is verkregen.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, inclusief teksten, afbeeldingen, logo's en andere materialen, is beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoort toe aan de eigenaar van de website. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van de website gebruik te maken van deze materialen.

Privacy

Wij hechten waarde aan uw privacy. Onze privacy & cookieverklaring beschrijft hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens die via deze website worden verzameld.

Door het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Wij behouden het recht om de inhoud van deze disclaimer op elk gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen.

bottom of page